Další službou tobogánu

Před renovací:

Po renovaci: