Socha rytíře z laminátu už u zákazníka.

Na objednávku belgického Klienta jsme dodali sochu rytíře z laminátu společně s lavičkou a štítem imitujícím čokoládu.

Můžeme Vám vytvořit laminátovou sochu podle Vašeho individuálního projektu.