LAMINAT

Laminátové prvky jsou nejvíce vystaveny působení škodlivých činitelů vyskytujících se v tak náročném prostředí jakým bezpochyb bazény jsou. Na druhé straně laminátové elementy a způsob jakým jsou spojovány rozhodují o komfortu a bezpečnosti sjíždějících.

Mezi nejčastěji se vyskytujícími problémy na tobogánech jsou: příznaky usazenin, škrábanců, tvorba osmotických puchýřů, nedostatky v těsnění.

Během servisních prací doporučujeme nejen opravu kluzné plochy, ale také zlepšení a zatraktivnění díky oteplení roury, instalaci multimediálních efektů, změnu barvy, přídání průhledných prvků nebo hlavy zvířátek, které mohou sloužit jako dodatečná atrakce objektu a přitáhne nových klientov